Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

2017-2018

Naíonáin Beaga : Múinteoir Blaithín
Naíonáin Mhóra : Múinteoir Doireann
Rang 1 : Múinteoir Caroline
Rang 2: Múinteoir Jenny
Rang 3,4: Múinteoir Avril
Ranganna 5,6: Múinteoir Jana agus Múinteoir Deirdre

Múinteoirí Tacaíochta (Tacaíocht Foghlamtha/ Achmhainne)
Múinteoir Roise, Múinteoir Pádraic agus Múinteoir Áine

 


Siad Sue, Ōrla agus Róisín ár gCúntóirí Riachtanais Speisialta
Sue, Ōrla and Róisín are our Special Needs AssistantsMúineann Josephine rince. Josephine teaches Irish dancing.

Téimid amach ó na seomraí ranga i gcóir turasanna scoile.
We go out of our classrooms on school trips.

Chuaigh Ranganna 3,4 chuig an DSPCA


Ranganna 3,4 went to the DSPCAStair áitiúl á dhéanamh ag Ranganna 3-6 /Ranganna 3-6 doing local history
Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work