Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

2016-2017

Naíonáin Beaga : Múinteoir Deirdre
Naíonáin Mhóra : Múinteoir Roise
Rang 1 : Múinteoir Doireann
Rang 2,3: Múinteoir Alan
Ranganna 4,5: Múinteoir Pádraic
Rang 6 : Múinteoir Anthea
Tacaíocht Foghlamtha/ Achmhainne:
Múinteoir Jana agus Múinteoir Avril (Múinteoir Blaithín faoi lathair)


Siad Sue agus Aoife ár gCúntóirí Riachtanais Speisialta
( Carmel faoi láthair)
Sue and Aoife are our SNAs

(Carmel at present)


Múineann Josephine rince. Josephine teaches Irish dancing.

Ba mhór an cabhair a thug iarscoláirí Nicole agus Amy
sna ranganna le déanaí.
Past Pupils Nicole and Amy were a great help in the classes recently

Bhain gach duine an-sult as na ranganna drumadóireachta.


Everyone really enjoyed the drumming classes

Téimid amach ó na seomraí ranga i gcóir turasanna scoile.
Chuaigh Rang a 4 isteach ar bhus go dtí an cathair,
chun an Jeannie Johnston d’fheiscint agus ar turas ar an Life.

We go out on school trips
Rang a 4 went into the city by bus for a visit to the Jeanie Johnston and a trip on the Liffey.

Chuaigh Ranganna 1,2, 3 go dtí an Pine ForestChaitheamar tamall ar an dtrá


We spent awhile on the beach

Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work