Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

2018-2019

Naíonáin Beaga : Múinteoir Jen
Naíonáin Mhóra : Múinteoir Eilís
Rang 1 : Múinteoir Ruth
Rang 2,3: Múinteoir Anthea
Rang 3,4: Múinteoir Avril
Ranganna 5,6: Múinteoir Jana agus Múinteoir Deirdre

Múinteoirí Tacaíochta (Tacaíocht Foghlamtha/ Achmhainne)
Múinteoir Roise, Múinteoir Jenny agus Múinteoir ÁineSiad Sue, Ōrla agus Maeve ár gCúntóirí Riachtanais Speisialta
Sue, Ōrla and Maeve are our Special Needs Assistants


Múineann Josephine rince. Josephine teaches Irish dancing.

Téimid amach ó na seomraí ranga i gcóir turasanna scoile.
We go out of our classrooms on school trips.

Chuaigh Ranganna 3,4 chuig an DSPCA


Ranganna 3,4 went to the DSPCA


Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work