Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

Tá Gaelscoil Phádraig imBaile Breac i ndeisceart Baile Atha Cliath.
Tá 153 daltaí ar na rollaí, seisear múinteoirí ranga,
agus triúir múinteoirí tacaíochta.
Bunscoil Lánghaelach faoin Foras Pátrúnachta is ea an scoil
le sainchreideamh Caitliceach.

Tá Gaelscoil Phádraig imBaile Breac i ndeisceart Baile Atha Cliath.
Tá 153 daltaí ar na rollaí, seisear múinteoirí ranga,
agus triúir múinteoirí tacaíochta.
Bunscoil Lánghaelach faoin Foras Pátrúnachta is ea an scoil
le sainchreideamh Caitliceach.

Gaelscoil Phadraig is in Ballybrack in South Co Dublin.
We have 153 pupils on roll, six mainstream classroom teachers,
and three support teachers.
Gaelscoil Phadraig is an all Irish Primary school
under the patronage of Foras Patrunachta na Scoileanna Langhaeilge
with a Catholic ethos.
Le Príomhoide agus foireann cumasach, dúthrachtach
faigheann ár ndaltaí oideachas den scoth tré ghaeilge.
Tá atmasféar an-dheas, dearfach, taitneamhach sa scoil.

With a capable and dedicated Principal and Staff,
our pupils get a first class education through Irish.
There is a lovely positive, happy atmosphere in the school.

Sí Roise Uí Labhraidh an Príomhoide. Roise Uí Labhraidh is the Principal.


Sí Anthea Ní Bhuachalla an Phríomhoide Tánaisteach
Anthea Ní Bhuachalla is
Deputy Principal.

Sí an aidhm atá againn go mbeadh ár ndaltaí slán agus sona ar scoil
agus go mbainfeadh siad amach an caighdeán is airde de réir a gcumas.


Our aim is that our pupils are safe and happy in school
and that they achieve the highest standard according to their ability.

Bíonn an-chuid ceol agus rince gaelach ar siúl.

There's lots of music and Irish dancing


Bíonn na páistí páirteach i spórt freisin.
The children also participate in sport.

Rud an-dheas a bhaineann le Gaelscoil Phádraig
is ea an cabhair agus an aire a thugann na sinsir do na daltaí níos óige.

One lovely thing about Gaelscoil Phádraig is the help
and care the seniors give to the younger pupils.

Is féidir do pháiste a chlárú anois
Enrolments now being taken
Glaoigh isteach chuig ár Rúnaí Laoise nó Ciara san oifig
nó cniog anseo chun foirm iarratas a íoslódáil
Call into our secretary Laoise or Ciara in the office for an application form
or
click here to download an application form

foirm iarratas
application form

Email

Seol an fhoirm chuig/ Send the form to:
Gaelscoil
Phádraig Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath
Fón : 2827345

ríomhphost/ email: gaelscoilphadraig@gmail.com


Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils'Work